انشا در مورد بار کج به منزل نمیرسد صفحه 76 کتاب نگارش پایه هفتم

انشا درباره بار کج به منزل نمیرسد :

مقدمه : انسانی که مال حرام به خانه بیاورد آن خانه بی برکت میشون و بر عکش اگر کسی مال حلال به خانه بیاورد خانه او پر از برکت میشود .

بدنه : یک خوانواده با دو فرزند , یک فرزند سالم و صالح و فرزندی دیگر نادان و خلاف کار , آنها پدر پولداری داشتند پدری با داریی هایی کلان ,در کوچکی مارد خود را از دست داده بودند و پس از سکته ای که پدرش کرد و از دنیا رفت . فرد خلافکار با برادرش بر سر ارث با برادرش دعوایش شد و همه ی دارایی های پدرش را به نام خود کرد و برای خود برداشت پسر صالح و دانا جمله ای از زبانش در آمد و به او کفت بار کج به منزل نمیرسد ولی آن پسر اصلا به گفته برادرش برادرش اهمیتی نداد او با کمی از آن پول ماشین مدل بالا , خانه ای لوکس و زیبا و باغی گرفت . سالها گذشت و گذشت , او ازدواج کرد و تصمیم گرفت که به مسافرتی بروند . آن ها در راه مسافرت بودند که ناگهان تصادف کردند و آن مرد به شدت زخمی شده بود ولی زنش حتی یک تار مو از سرش کم نشد . به بیمارستان منتقل شدند شدت جراحت مرد انقدر بالا بود که تمام داریی هایش را خرج کرد ولی باز هم نمیتوانست خوب راه برود

نتیجه : برادرش به عیادتش آمد و به او گفت : همان طور که گفته بودم بار کج به منزل نمیرسد . مرد به اشتباه خود پی برده بود اما چه فایده وقتی که کار از کار گذشته بود .


انشای دوم انشا در مورد بار کج به منزل نمیرسد

{ یک روز معلم به دانش آموزان گفت: بچه ها هفته آینده امتحان داریم. خوب تمرین کنید تا بتوانید نمره های خوبی به دست آورید؛ چون نمره این امتحان در معدل شما تأثیر دارد. یکی از دانش آموزان که بسیار بازیگوش بود و اصلا به فکر درس خواندن نبود، نقشه شیطنت آمیزی کشید. او تصمیم گرفت در امتحان تقلب کند. شب امتحان، کاغذهای کوچکی برید و روی آنها خیلی ریز تقلب نوشت. روز بعد وقتی امتحان شروع شد، نگاهی به سؤالات انداخت اما هیچ کدام از سؤالاتی که نوشته بود، در امتحان نیامده بود و ناامیدانه کاغذها را تندتند نگاه می کرد. معلم که از سابقه او باخبر بود، آرام بالای سرش ایستاد و تقلب هایش را دید؛ خم شد و در گوش دانش آموز گفت: «بار کج به منزل نمیرسد.» } پایان 🙂